تست ورزش

در این مرکز تست ورزش توسط کارشناس متخصص انجام میپذیرد

اکو قلب

در این مرکز اکو قلب توسط پزشک متخصص انجام میپذیرد

هولتر مانیتورینگ

در این مرکز تست ورزش توسط کارشناس متخصص انجام میپذیرد

نوار قلب

در این مرکز تست ورزش توسط کارشناس متخصص انجام میپذیرد

دکتر علیرضا بندگانی

واژه بیماری قلبی معمولا برای اشاره به حمله قلبی اشاره می‌شود، با اینحال بیماری قلبی شامل سایر بیماری‌های قلب از جمله بیماری عروق کرونر، نارسایی قلبی، سکته قلبی، آریتمی قلبی و کاردیومیوپاتی می‌باشد. در ادامه به توضیح این بیماری های قلبی و نشانه‌های آنها می‌پردازیم.

فهرست